Магистратура: Білім беру бағдарламалары

Группа ОП Код ОП Название ОП Пререквизиты
M011 Физика мұғалімдерін дайындау 7М01505 Физика Методика преподавания физики (3 кредита), Педагогика (3 кредита)
M014 Биология пәні мұғалімдерін дайындау 7М01502 Биология Методика преподавания биологии (3 кредита), Ботаника и зоология (3 кредита)
M010 Математика пәні мұғалімдерін даярлау 7М01511 Математика Математический анализ (3 кредита), Педагогика (3 кредита)
M015 География пәні мұғалімдерін дайындау 7M01504 География Методика преподавания географии (3 кредита), Физическая география Казахстана (3 кредита)
M013 Химия пәні мұғалімдерін даярлау 7М01503 Химия Методика преподавания химии (3 кредита), Общая химия (3 кредита)
M012 Информатика мұғалімдерін дайындау 7M01501 Информатика Информатиканы оқыту әдістемесі (3 кредит), Педагогика (3 кредит)
M019 Шетел тілі мұғалімдерін дайындау 7М01701 Шет тілі: екі шет тілі Языкознание (3 кредита), Методика преподавания иностранного языка (3 кредита)

Группа ОП Код ОП Название ОП Пререквизиты
М078 Құқық 7M04201 Құқық Теория государства и права (2 кредита), Гражданское право (2 кредита), Уголовное право (2 кредита)
М078 Құқық 7М04202 Халықаралық құқық Международное публичное право (3 кредита), Международное частное право (3 кредита)

Группа ОП Код ОП Название ОП Пререквизиты
M094 Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар 7M06101 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу технологиясы (3 кредит), жүйелік бағдарламалау (3 кредит)
M094 Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар 7M06102 IT менеджмент Бағдарламалық үдерістерді басқару (3 кредит), Ақпараттық жүйелерді басқару (3 кредит)

Группа ОП Код ОП Название ОП Пререквизиты
M070 Экономика 7М04101 Өнеркәсіп экономикасы Микроэкономика (3 кредита), Экономическая теория (3 кредита)
M070 Экономика 7М04114 Әлеуметтік кәсіпкерлік (ЕМВА)
M072 Менеджмент және басқару 7М04110 Бизнес-аналитика (Вебстер университетінің MBA қос дипломдық бағдарламасы)
M072 Менеджмент және басқару 7М04106 Менеджмент Микроэкономика (3 кредита), Экономическая теория (3 кредита)
D072 Менеджмент және басқару 7М04103 Білім берудегі менеджмент Экономика (3 кредита), Менеджмент (3 кредита)
M072 Менеджмент және басқару 7M04109 Стратегиялық басқару және көшбасшылық (ЕМВА)

Группа ОП Код ОП Название ОП Пререквизиты
Әлеуметтік ғылымдар 7М03101 Халықаралық қатынастар Халықаралық қатынастар теориясы (3 кр.); Дипломатиялық және консулдық қызмет (3 кр.)
Әлеуметтік ғылымдар 7М03103 Психология Психодиагностика (3 кр.); Тұлғаны зерттеу теориясы мен практикасы (3 кр.).
Гуманитарлық ғылымдар 7М02201 Тарих Қазақстанның ортағасырлық тарихы (3 кр.); Қазақстанның жаңа тарихы (3 кр.)

Группа ОП Код ОП Название ОП Пререквизиты
M087 Қоршаған ортаны қорғау технологиясы 7M05201 Экология және табиғатты пайдалану Экологический мониторинг (3 кредита), Общая экология (3 кредита)
M014 Биология пәні мұғалімдерін дайындау 7M05101 Биология Биология клетки (3 кредита), Эволюционное учение (3 кредита)

Группа ОП Код ОП Название ОП Пререквизиты
M035 Мода, дизайн 7М02101 Дизайн Рисунок (3 кредита), Композиция (3 кредита)