IT менеджмент

Білім беру бағдарламасының тобы және коды:

M094 Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар

Білім беру бағдарламасының коды және атауы:

7M06102 IT менеджмент

Оқу мерзімі: 2

Оқу құны: 590000

Берілетін дәреже: «7M06102 IT менеджмент» білім беру бағдарламасы бойынша ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласының магистрі

Білім беру бағдарламасының мақсаты - жоғары мәдениеті, жеткілікті білімі және практикалық тәжірибесі бар шағын және орта бизнестің сәулеті мен IT-инфрақұрылымын дамытуға қабілетті IT-компаниялардың жетекші консультанттары мен жобалық менеджерлерін, жоғары деңгейлі IT-менеджерлерін даярлау.

Бизнес информатиканың инновациялық тұжырымдамасы

Технологиялық қолдаудың көмегімен процесті талдау және басқару

Қазіргі менеджмент мәселелері

Қазіргі стратегиялық талдау

Клиенттер мен IT негізіндегі қызмет жеткізушілерін басқару

IT жобаларды басқару

АТ архитектурасы және IT қауіпсіздігін басқару

АТ стратегиясы және АТ басқару көрсеткіштер негізінде

Уялы стационарлық жүйелері үшін юзабилити тұжырымдамасы

Компаниялардың цифрландыру және этикалық жауапкершілігі

Big Data аналитикалық жүйесі

Веб-қосымшаларды күрделі өңдеу

B2B Сандық Маркетинг және техникалық сату

Процесс және IT-консалтинг

Ұялы есептеу және ендірілген жүйелер

Электрондық бизнес

 

  • IT жобалар менеджері.

  • IT жобалар координаторы

  • IT директоры.

  • CKO (Chief Knowledge Officer)білімді басқару жүйесі кеңсесінің директоры.

  • Ақпараттық кеңсенің директоры.

Каталог дисциплин