Магистратура: Абитуриент күнтізбесі

Кешенді тестілеуге қатысуға онлайн өтінімді ұлттық тестілеу орталығының/Қабылдау комиссиясының сайтында беру (ҰТО сайтында тіркелу жөніндегі нұсқаулық)


Биыл талапкерлер Ұлттық тестілеу орталығының app.testcenter.kz сайты арқылы онлайн түрде өтініш береді.


Төлем өтініш беру жүйесінде өтініш беруші өз деректерін толтырғаннан кейін жүзеге асырылады. КТ-ға қатысу құны – 8292 теңге.


ҰТО-ға тіркелу бойынша нұсқаулық – ТІРКЕЛУ НҰСҚАУЛАРЫ


КТ тест тапсырмаларының үлгісі - ТЕСТЕНУГЕ ДАЙЫНДЫҚ


КТ сканерлеу рұқсатын NCT жеке кабинетінде көре аласыз.


Магистратураға түсетін тұлғалар:


Қазақ немесе орыс тілінде оқытылатын магистратура үшін – шет тілі (ағылшын, француз, неміс таңдау бойынша) бойынша тесттен, білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша тесттен, оқуға дайындықты анықтауға арналған тесттен тұратын кешенді тестілеу. қазақ немесе орыс тілінде оқу;

оқыту тілі ағылшын тілінде жүргізілетін магистратура бағдарламасы үшін – ағылшын тіліндегі білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша тесттен және қазақ немесе орыс немесе ағылшын тілдерінде оқуға дайындықты анықтауға арналған тесттен (таңдау бойынша) тұратын кешенді тестілеу;

Шығармашылық дайындықты қажет ететін білім беру бағдарламаларының топтары бойынша магистратураға:

шет тілі (ағылшын, француз, неміс) және қазақ немесе орыс тілдерін таңдау бойынша оқуға дайындықты анықтауға арналған тестілеу;

білім беру бағдарламалары тобының профилі бойынша екі шығармашылық емтихан.

Магистратураға кешенді тестілеу (қабылдау емтихандары) ағымдағы жылдың қараша-желтоқсан айларында өткізіледі.


КТ-ны Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ұлттық тестілеу орталығы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі айқындаған КТ пункттерінде өткізеді:


магистратураға қабылдау КТ нәтижелері бойынша жүргізіледі;

КТ нәтижелері бойынша сертификат беріледі;

КТ емтихандарын тапсырған жылы қайта тапсыруға жол берілмейді.

Шет тілін білудің Біртұтас Еуропалық құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес шетел тілін білуді растайтын халықаралық сертификаттардың біріне ие тұлғалар магистратураға келесі тілдер бойынша КТ шет тілі емтиханынан босатылады: ағылшын тілі:


IELTS (AILTS) / International English Language Tests System (International English Language Tests System), шекті балл – 6,0 кем емес;

IELTS INDICATOR (ITLS Indicator), шекті балл – 6,0 кем емес;

Ағылшын тілін шет тілі ретінде институттық тестілеу бағдарламасы (TOEFL ITP) тесті, шекті балл – кемінде 543 балл;

TOEFL IBT (Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm) Интернетке негізделген тест, шекті балл – кемінде 60;

TOEFL PBT (Test of English as a Foreign Language Paper Based Testing) Ағылшын тілін шетел тілі ретінде тесті қағаз негізіндегі тестілеу, шекті балл – 498-ден кем емес;

CEFR (Common European Framework of Reference – CIeFaR (Common European Framework of Reference), шекті балл – В2;

Неміс тілі: Deutsche Sprachpruefung fuеr den Hochschulzugang (DSH, Niveau C1/level C1), TestDaFPrufung (NiveauC1/level C1);

Француз тілі: Test de Français International™ - Test de Français International (TFI (TFI) - оқу және тыңдау бөлімдерінде B1 деңгейінен төмен емес), Diplome d'Etudes en Langue française - Diploma d'Etudes en Langue française (DELF (DELF) ), B2 деңгейі), Diplome Approfondi de Langue Française - Diploma Approfondi de Lang Française (DALF, C1 деңгейі), Test de connaissance du français - Test de connaissance du français (TCF (TSF) - кемінде 50 ұпай)

Шығармашылық және педагогикалық мамандықтарға түсетін талапкерлер шығармашылық немесе арнайы емтихан тапсырып, емтихан парағынан үзінді көшірме алады.


Шығармашылық мамандықтар бойынша АМУ-де шығармашылық емтихан тапсырыңыз және тапсырыңыз.

1)01.06 – 15.07.2024

2) 28.10-20.11.2024


16.07–25.07.2024

2) 21.11.- 28.11.2024

Магистратураға білім беру грантын тағайындау конкурсында білім беру бағдарламалары тобының бейіні, шет тілі, оқуға дайындығын анықтау бойынша КТ нәтижелерінің ұпайлары ескеріледі. КТ нәтижелері бірдей болған жағдайда білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша тестілеу нәтижелері бойынша жоғары балл жинаған тұлғаларға басымдық беріледі, одан кейін оқуға дайындықты анықтауға арналған тест нәтижелері ескеріледі, содан кейін шет тілі бойынша тест нәтижелері, содан кейін дипломға қосымшада GPA (Grade Point Average - Great Point Everage) (бұрынғы білім деңгейі) және жұмыс тәжірибесі.

КТ бойынша ең жоғары балл жинаған тұлғалар мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға конкурстық негізде қабылданады.


- қазақ немесе орыс тілінде оқытатын ғылыми-педагогикалық магистратура бойынша – кемінде 75 балл.


ЖОҒАРЫ ЖОҒАРЫ КЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ЕСКЕ АСЫРАТЫН БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНА ОҚУҒА ҚАБЫЛДАУ


Тұлғаларды магистратураға қабылдау қазақ немесе орыс тілінде оқытатын магистратурада КТ бойынша 150 балдық бағалау жүйесіне сәйкес КТ нәтижелері бойынша жүзеге асырылады: кемінде 75 балл, оның ішінде шет тілінде – кемінде. 25 балл, білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша: бір дұрыс жауапты таңдағанда – кемінде 7 балл, бір немесе бірнеше дұрыс жауапты таңдағанда – кемінде 7 балл, оқуға дайындықты анықтау тесті бойынша - кем дегенде 7 ұпай.

Астана халықаралық университетіне түсу үшін талапкер Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 8 мекенжайы бойынша университеттің қабылдау комиссиясына құжаттардың түпнұсқасын ұсынуы қажет.

Білім грантын алмасаңыз, ақылы бөлімге жазылыңыз. Ол үшін алдымен Platonus IS жүйесінде тіркелу керек

Тұлғаларды магистратураға ақылы негізде қабылдау қазақ немесе орыс тілінде оқытатын магистратурада КТ бойынша 150 балдық бағалау жүйесіне сәйкес КТ нәтижелері бойынша 50 баллдан кем емес, ал шетелде тілі – кемінде 25 балл, білім беру тобының бағдарламаларының бейіні бойынша: бір дұрыс жауапты таңдағанда – кемінде 7 балл, бір немесе бірнеше дұрыс жауапты таңдағанда – кемінде 7 балл, анықтау тесті бойынша оқуға дайындығы – кемінде 7 балл.

Тіркелу –

1) 15.08. -28.08.2024

2) 26.12. -10.01.2025 ж

ОҚУ ҮШІН БІЛІМ БЕРУ КРЕСИНЕ ӨТІМ БЕРУ АРҚЫЛЫ ТӨЛЕСІЗ.