AIU туралы

Миссиясы: білім мен құзіреттіліктің жоғары деңгейін қамтамасыз ету, ұлттық және әлемге қызмет ететін академиялық жетістіктер, зерттеулер мен инновациялар арқылы жоғары адамгершілік құндылықтары бар әлем азаматтарын тәрбиелеу


Көрініс: Астана халықаралық университеті – Еуразия кеңістігі үшін білім, зерттеулер мен инновацияларды генерациялайтын және тарататын заманауи жаһандық университет, Еуразиядағы үздік 20 университеттің бірі.


Астана халықаралық университетінің миссиясы мен көзқарасы келесі даму басымдықтарымен айқындалады:

- шетел тілдерін білетін бакалавр, магистр және Ph.D академиялық дәрежесі бар жоғары білікті кадрларды даярлау;

- түлектердің біліктілігінің экономика талаптарына сай болуын қамтамасыз ету;

- ғылымның, білімнің және экономиканың заманауи салаларында іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізу;

- жоғары білікті кадрларды даярлауға жұмыс берушілерді тарту;

- экономикалық, заңгерлік, жаратылыстану-ғылыми, педагогикалық, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, әлеуметтік-гуманитарлық салалар, халықаралық қатынастарды қоса алғанда, кең ауқымда академиялық кадрларды даярлау;

- профессор-оқытушылар құрамының сапасын қамтамасыз ету, оның ішінде жетекші шетелдік ғалымдарды тарту арқылы;

- еуразиялық ғылыми-білім беру кеңістігіне интеграцияға назар аудару: халықаралық білім беру және ғылыми ұйымдар мен қауымдастықтарға мүше болу;

- студенттер мен оқытушылардың академиялық алмасуы;

-қос дипломдық білім;

- Университет үлгісін қалыптастыруға ұмтылу 4.0.