Экология және табиғатты пайдалану

Білім беру бағдарламасының тобы және коды:

M087 Қоршаған ортаны қорғау технологиясы

Білім беру бағдарламасының коды және атауы:

7M05201 Экология және табиғатты пайдалану

Оқу мерзімі: 2

Оқу құны: 595000

Берілетін дәреже:

Іргелі және қолданбалы экология бойынша білімдері бар, қазіргі заманғы экологияның және табиғатты пайдаланудың жаңа бағыттары туралы түсініктерге ие және алған білімдерін ғылыми-тәжірибелік және білім беру саласында қолдана алатын магистрді дайындау.

Экологияда компьютерлік технологияларды қолдану, Азқалдықты және қалдықсыз технологиялар, Өндіріс және тұтыну қалдықтрын басқару, Геоэкологиядағы геоақпараттық жүйелер, Су және жер үсті экожүйелерінің экологиясы және оларды қорғау, Биологиялық және шикізаттық ресурстар үнемді пайдаланудың жаңа технологиялары

өндірістік кәсіпорындар мен ұйымдардың эколог-инженері; қоршаған ортаны қорғау инженері; Эколог-аудитор; Қала құрылысының экологы, эксперт-экологы; ғылыми зерттеу институттары мен ұйымдардың маманы, аға ғылыми қызметкері, кіші ғылыми қызметкері, ғылыми қызметкері, зертханашысы; экологиялық-биологиялық лабораториялардың маманы, зертханашысы; табиғат қорғау мекемелерінің, ұлттық парктер, қорықтар, ботаникалық бақтар, қорықтар және т.б. маманы, кіші ғылыми қызметкері, зертханашысы; жоғары оқу орындарының мамандандырылған кафедраларының лаборанттары; мамандандырылған білім беру мекемелерінде (колледждер мен ЖОО және т.б.) оқытушы 

Каталог дисциплин