Құқық

Білім беру бағдарламасының тобы және коды:

М078 Құқық

Білім беру бағдарламасының коды және атауы:

7M04201 Құқық

Оқу мерзімі: 2, 1

Оқу құны: 550 000

Берілетін дәреже:

Тұжырымдамалық білімі, құқықтық-шығармашылық, құқықтық жүзеге асыру және құқық қорғау қызметі процесінде ғылыми-тәжірибелік зерттеулер арқылы заңдық міндеттерді шешудің тәжірибелік дағдылары бар бәсекеге қабілетті мамандардыдаярлау.

Ғылыми қызметке енгізу және оның методологиясы Құқықтық саясат және қылмыстық құқықтың жетілдіруі Қазақстан Республикасы және ШЕ конституциялық іс жүргізу Құқық және демократия: билік тармақтарының бөлінуі және құқықтық мемелекет Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу заңнамасын жетілдірудің мәселелері Қазақстан Республиксы және ШЕ Конституциялық заңнаманы жетілдіру мәселелері Әкімшілік юстицияның өзекті мәселелері Қылмыстық істер бойынша ерекше өндіріс Қылмыстық іс жүргізудегі іс жүргізушілік келісімдер (мәмілелер)

- жеке оқыту траекториясын қалыптастыру және студентке жеке кеңес берудің икемді әдістемесін пайдалану арқылы білім алушыларға бағытталған оқыту; - пәнаралық білім беру; қос дипломдық (бірлескен) білім беру бағдарламалары бойынша оқыту; - білім беру бағдарламаларының қоғам сұранысына сәйкестігі; - оқыту мен зерттеудің интеграциясы; - қауіпсіз және жайлы оқу ортасын қамтамасыз ету; - ғылыми зерттеу нәтижелерін оқу процесіне енгізу; - білім берудің әрбір деңгейі үшін халықаралық және ұлттық біліктілік шеңберлеріне сәйкес ұлттық және халықаралық еңбек нарықтарында бітірушілерге сұранысқа ықпал ететін кәсіби дағдыларды қалыптастыру. Студенттер, оқытушылар, зерттеушілер және бизнес-ортаның өкілдері және корпоративтік серіктестер білім берудің барлық деңгейлерінде білім беру бағдарламаларын әзірлеуге, жаңартуға және басқаруға қатысуы; - шетелдік ғылыми-білім беру орталықтарымен бірлескен білім беру бағдарламаларын құру; - ағылшын тілінде оқытылатын бағдарламалар мен курстардың санын арттыру; ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану және онлайн курстарды енгізу; - ең дарынды оқушыларды тарту және ынталандыру; - білім беру қызметінің жоғары сапасына тұтынушылардың қанағаттануы; - профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлердің құзыреттілігі, педагогикалық және көмекші персоналдың жоғары сапасы; - студенттер мен қызметкерлерді университеттің корпоративтік мәдениетіне тарту; - заманауи білім беру технологиялары және ғылыми зерттеу мәдениетінің жоғары деңгейі; - мамандарды даярлауға және ғылыми зерттеулер жүргізуге кететін шығындарды оңтайландыру; - студенттер мен университет қызметкерлерінің денсаулығы мен қауіпсіздігі, олардың өзін-өзі дамытуға және шығармашылық әлеуетін жүзеге асыруына жағдай жасау.
Каталог дисциплин