География

Білім беру бағдарламасының тобы және коды:

M015 География пәні мұғалімдерін дайындау

Білім беру бағдарламасының коды және атауы:

7M01504 География

Оқу мерзімі: 2

Оқу құны: 595000

Берілетін дәреже: «7М01504 - География» білім беру бағдарламасы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі

Магистранттардың тұлғалық қасиеттерін қалыптастыру дамыту, жалпы мәдени және кәсіби біліктілігін қалыптастыру, дағдыларын дамыту, қазіргі заманғы талаптарға және еліміздегі заңдар мен заңнамаларға сәйкес практикалық қызметінде оларды жүзеге асыру дағдыларын дамыту.

География ғылымының тарихы, теориясы және әдістемесі


Ғылыми зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру


Білім берудегі басқару технологиялары


Жоғары мектептегі Менеджмент


Географиядағы ғылыми зерттеулерге арналған геоақпараттық технологиялар


Географияны оқытудың инновациялық әдістері


 Аймақтық геоморфология


Урбанизацияланған аумақтардың геоэкологиялық мәселелері 


Рекреациялық табиғатты пайдаланудың экологиялық мәселелері


Туристік-рекреациялық жүйелерді жобалау

Білім беру және қосымша білім беру мекемелеріндегі мұғалім немесе оқытушы; 

Табиғатты пайдалану саласындағы мемлекеттік басқару органдарында, ЕҚТА, қоршаған ортаны қорғау, геология және гидрология мекемелері мен ұйымдарында, ғылыми-зерттеу және жобалау-іздестіру институттарында маман; 

жоғары оқу орындарының бейінді кафедраларында, қоршаған орта объектілерінің жағдайын бақылау зертханаларында, академиялық және салалық ҒЗИ мен мекемелерде әр түрлі дәрежедегі зертханашы, ғылыми қызметкерлер;


Каталог дисциплин