Математика

Білім беру бағдарламасының тобы және коды:

M010 Математика пәні мұғалімдерін даярлау

Білім беру бағдарламасының коды және атауы:

7М01511 Математика

Оқу мерзімі: 2

Оқу құны: 595000

Берілетін дәреже: «7M01511 - Математика» білім беру бағдарламасы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі.

Математика бойынша іргелі білімі бар, сондай-ақ ғылыми, педагогикалық, кәсіби-практикалық қызметті сапалы жүзеге асыру үшін басқарушылық және зерттеу дағдысы бар педагогикалық ғылымдар магистрлерін дайындау.

Алгебра, геометрия және логиканың негізгі сұрақтары


Ғылыми зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру


Білім берудегі басқару технологиялары 


Жоғары мектептегі Менеджмент


Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистиканы оқыту әдістемесі


Математика мен білім берудегі жобалық қызмет технологиясы


Математиканы дамыта оқытудың дидактикалық-әдістемелік негіздері 


Әртүрлі бейіндік бағыттағы білім беру мекемелерінде Математиканы оқыту әдістемесі


Стереометрия есептерін шешудің әдістері мен әдістері 


Планиметрия есептерін шешу әдістері мен әдістері

Білім беру саласындағы кәсіби қызмет: барлық типтегі және типтегі орта білім беру ұйымдары, жоғары оқу орындары, ғылыми-зерттеу институттары, білім беру жүйесі қызметкерлерінің біліктілігін арттыру және қайта даярлау институттары, білім саласындағы уәкілетті және жергілікті атқарушы органдар, келесі лауазымдарда:

- мамандандырылған оқу орындарында (колледждер, университеттер және т.б.) оқытушы;

- жоғары оқу орындарының мамандандырылған кафедраларының математик-лаборанты;

- ғылыми-зерттеу институттары мен ұйымдарында маман, аға ғылыми қызметкер, ғылыми қызметкер, ғылыми қызметкер, зертханашы

жобалау, өндірістік кәсіпорындар саласындағы қызмет:

- өндірістік кәсіпорындар мен ұйымдардағы зертханашы.


Каталог дисциплин