Өнеркәсіп экономикасы

Білім беру бағдарламасының тобы және коды:

M070 Экономика

Білім беру бағдарламасының коды және атауы:

7М04101 Өнеркәсіп экономикасы

Оқу мерзімі: профильная - 1 год, научно- педагогическая - 2 года

Оқу құны: 695000

Берілетін дәреже: Магистр

Еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, қазіргі заманғы өнеркәсіптік кәсіпорындар мен нарықтық құрылымдарға қажетті, серпінді өзгеріп жатқан әлеуметтік және кәсіби қызмет жағдайларына тиімді бейімделуге қабілетті экономикалық бейіндегі мамандарды даярлау.

Институционалдық экономика, Ғылыми зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру, Өнеркәсіптік саясат және стратегия, Экономикадағы сандық технологиялар, Қазақстанның өнеркәсіптік кәсіпорындарының өзекті мәселелері, Өнеркәсіп нарықтарының реттелуі, Өнеркәсіптік кәсіпорындарды қайта құрылымдау, Өнеркәсіптік кәсіпорындарды жаңғыртуды ынталандыру және қолдау, Қазақстанның индустриялды саясатының эволюциясы, Сектораралық атынастардың экономикасы

Руководители среднего и высшего звена промышленных предприятий и холдингов, научно-исследовательских организаций, консалтинговых компании, ведомственных структур по развитию экономики, индустрии и промышленности, специалисты промышленных департаментов, аналитических центров.

Каталог дисциплин