Менеджмент

Білім беру бағдарламасының тобы және коды:

M072 Менеджмент және басқару

Білім беру бағдарламасының коды және атауы:

7М04106 Менеджмент

Оқу мерзімі: профильная - 1 год, научно- педагогическая - 2 года

Оқу құны: 760 000

Берілетін дәреже: Магистр

Білім алушылардың жеке қасиеттерін, менеджмент саласында жалпы мәдени, жалпы кәсіптік және кәсіби құзыреттерінің кең спектрін қалыптастыру, креативті ойлауға қабілетті, кәсіби өсуі мен дамуына дайын, стратегиялық басқару саласында түйінді және кәсіби құзыреттерге ие, тиімді шешімдер қабылдауға қабілетті кадрларды даярлау.

Кәсіби қызметтегі ақпараттық технологиялар, Макроэкономика (жоғары деңгей), Менеджмент (салалар бойынша), Ғылыми зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру, Бизнесті жобалау және дамыту, Өзін-өзі басқару және тиімді басшылық, Еңбек қауіпсіздігі және денсаулықты қорғау менеджменті жүйелері, Іскерлік келіссөздерді басқару теориясы мен практикасы, Корпоративтік мәдениетті басқару, Эмоцияналды интеллект.

Менеджер, бас менеджер, менеджер-аналитик, жоба менеджері, кәсіпкер, менеджер, коммерциялық директор, ғылыми қызметкер, зерттеуші, әртүрлі басқару құрылымдары мен кәсіпорындардың бөлім басшысы.
Каталог дисциплин