Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

Білім беру бағдарламасының тобы және коды:

M094 Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар

Білім беру бағдарламасының коды және атауы:

7M06101 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

Оқу мерзімі: 2

Оқу құны: 590000

Берілетін дәреже: «7M06101 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» білім беру бағдарламасы бойынша ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласының магистрі

«Есептеу техника және бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандығы магистратурасының оқу бағдарламасының негізгі мақсаты ақпараттық-коммуникациялық технология саласында «7М06101 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» оқу бағдарламасы бойынша кәсіби қызмет элементтерін оқу бағдарламасына енгізу жолымен қоғам қажеттілігіне арналған кәсіби ғылыми және оқу қызметіне қажетті  жоғары мәдениетке, жеткілікті білім мен тәжірибе деңгейіне ие магистрлерді дайындау болып табылады.Деректерді өңдеу және талдау 

Бұлтты есептеу және виртуализация

Мультимедиа және виртуалды шынайылық жүйесі

Жоғары өнімді коммуникациялық орта және желілер

Бейнелер мен суреттерді тану                                                    

Желілік технологиялар                                                                                  

Жаңа телекоммуникациялық технологиялар                                                

Параллельді есептеулер

Мультиагенттік жүйелер                         

Нейрондық желілер                                                                                                          

Машиналық оқыту                                                                                

Компьютерлік модельдеу және жобалау жүйелері                                 

Қолданбалы жасанды интеллект

АКТ саласындағы жобаларды басқару                                                     

Blockchain технологиясының теориясы

Big Data Технологиялары                                                                    

Бағдарламалық жасақтама сәулетшісі;

Бағдарламалық жасақтама әзірлеушісі;

Инженер-конструктор;

ИТ-дизайнері;

Жүйелік әкімші;

АЖ әкімшісі;

Жоба менеджері;

Мамандандырылған білім беру мекемелерінің оқытушысы (колледждер, ЖОО және т. б.) 

Каталог дисциплин