Халықаралық құқық

Білім беру бағдарламасының тобы және коды:

М078 Құқық

Білім беру бағдарламасының коды және атауы:

7М04202 Халықаралық құқық

Оқу мерзімі: 2, 1

Оқу құны: 550000

Берілетін дәреже:

Білім беру бағдарламасының мақсаты – халықаралық құқық саласында, кәсіби қызметін жүзеге асыру үшін қажетті, базалық теориялық және практикалық білімі, негізгі және кәсіби құзыреті бар білікті мамандарды дайындау

 Ғылыми қызметке енгізу және оның методологиясы   

Халықаралық сауда құқығы                                                                         

Сайлау құқығындағы халықаралық стандарттар

Азаматтықтың халықаралық-құқықтық аспектлері

Халықаралық жеке құқықтың өзекті  мәселелері

Халықаралық экономикалық құқықтың өзекті мәселелері

Интеграциялық үдерістер дамуының халықаралық құқықтық аспектілері

ЕАЭО елдерінде интеграциялық үдерістер дамуының халықаралық құқықтық аспектілері

Халықаралық білім беру құқығы

Зияткерлік меншік құқығының қазіргі мәселелері                                                      

- жеке оқыту траекториясын қалыптастыру және студентке жеке кеңес берудің икемді әдістемесін пайдалану арқылы білім алушыларға бағытталған оқыту;

- пәнаралық білім беру; қос дипломдық (бірлескен) білім беру бағдарламалары бойынша оқыту;

- білім беру бағдарламаларының қоғам сұранысына сәйкестігі;

- оқыту мен зерттеудің интеграциясы;

- қауіпсіз және жайлы оқу ортасын қамтамасыз ету;

- ғылыми зерттеу нәтижелерін оқу процесіне енгізу;

- білім берудің әрбір деңгейі үшін халықаралық және ұлттық біліктілік шеңберлеріне сәйкес ұлттық және халықаралық еңбек нарықтарында бітірушілерге сұранысқа ықпал ететін кәсіби дағдыларды қалыптастыру. Студенттер, оқытушылар, зерттеушілер және бизнес-ортаның өкілдері және корпоративтік серіктестер білім берудің барлық деңгейлерінде білім беру бағдарламаларын әзірлеуге, жаңартуға және басқаруға қатысуы;

- шетелдік ғылыми-білім беру орталықтарымен бірлескен білім беру бағдарламаларын құру;

- ағылшын тілінде оқытылатын бағдарламалар мен курстардың санын арттыру; ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану және онлайн курстарды енгізу;

- ең дарынды оқушыларды тарту және ынталандыру;

- білім беру қызметінің жоғары сапасына тұтынушылардың қанағаттануы;

- профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлердің құзыреттілігі, педагогикалық және көмекші персоналдың жоғары сапасы;

- студенттер мен қызметкерлерді университеттің корпоративтік мәдениетіне тарту;

- заманауи білім беру технологиялары және ғылыми зерттеу мәдениетінің жоғары деңгейі;

- мамандарды даярлауға және ғылыми зерттеулер жүргізуге кететін шығындарды оңтайландыру;

- студенттер мен университет қызметкерлерінің денсаулығы мен қауіпсіздігі, олардың өзін-өзі дамытуға және шығармашылық әлеуетін жүзеге асыруына жағдай жасау.

Каталог дисциплин