Информатика

Білім беру бағдарламасының тобы және коды:

M012 Информатика мұғалімдерін дайындау

Білім беру бағдарламасының коды және атауы:

7M01501 Информатика

Оқу мерзімі: 2

Оқу құны: 650000

Берілетін дәреже: «7М01501 - Информатика» білім беру бағдарламасы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі

Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты жоғары мәдениетті, білім деңгейі мен практикалық тәжірибесі бар магистрлерді, қоғам игілігі үшін кәсіби ғылыми және білім беру қызметіне қажетті, кәсіби қызмет элементтерін негіздеу және білім беру бағдарламасына қосу арқылы дайындау болып табылады.

Информатика саласындағы педагогикалық зерттеулердің әдістемесі


Ғылыми зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру


Менеджмент


Жоғары мектептегі Менеджмент


Интеллектуалды жүйелерді дамыту технологиялары


Компьютерлік модельдеу және жобалау жүйелері


Big Data Технологиялары


Blockchain технология теориясы


Мектеп пен университетте информатиканы оқыту әдістемесінің заманауи мәселелері


Мектептегі және ЖОО-дағы оқу процесінің мазмұнын және инновациялық оқыту жағдайларын жобалау

• оқу орындарының оқытушылары (мектептер, колледждер, университеттер және т.б.)

• Бағдарламалаушы;

•Жүйелік администратор;

• Әзірлеуші;

• Инженер құрастырушы;

• IT маманы;


Каталог дисциплин