Биология

Білім беру бағдарламасының тобы және коды:

M014 Биология пәні мұғалімдерін дайындау

Білім беру бағдарламасының коды және атауы:

7M05101 Биология

Оқу мерзімі: 2

Оқу құны: 496000

Берілетін дәреже:

Биологияда компьютерлік технологияларды қолдану, Биожүйелердің молекулярлы эволюциясы, Ботаникалық ресурстану, Ботаникалық зерттеулердің замануи әдістері, Биологиялық номенклатураның принциптері, Өсімдіктер жамылғысын геоботаниклық картографиялау және аудандастыруФитохимия негіздері

Оқытушы ретінде жалпы білім беру, қосымша білім беру мекемелерінде биология және жаратылыстану пәндерінің мұғалімі; Биолог маман ретінде ботаникалық бақтарда, ерекше қорғалатын табиғи аймақтарда, табиғатты қорғау мекемелері мен ұйымдарында, ғылыми-зерттеу институттарында; биолог-лаборант, әр санаттағы ғылыми қызметкер ретінде ЖОО кафедраларында, биологиялық нысандармен жұмыс істейтін лабораторияларында, академиялық және салалық ғылыми-зерттеу институттары мен мекемелерінде.

Каталог дисциплин