Докторантура: Білім беру бағдарламалары

Группа ОП Код ОП Название ОП Пререквизиты Программа вступительных экзаменов

Группа ОП Код ОП Название ОП Пререквизиты Программа вступительных экзаменов
D078 Құқық 8D04201 Құқықтану Заң ғылымының қазіргі даму тенденциялары (2 кредит) Қылмыстық құқықтың өзекті мәселелері (2 кредит) Азаматтық құқықтың өзекті мәселелері (2 кредит) Скачать

Группа ОП Код ОП Название ОП Пререквизиты Программа вступительных экзаменов
D094 Ақпараттық технологиялар 8D06101 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету Желілік технологиялар (3 кредит) Параллельді есептеу (3 кредит) Скачать
D094 Ақпараттық технологиялар 8D06102 IT менеджмент IT жобаны басқару (3 кредит) Инновациялық бизнес-информатика тұжырымдамалары (3 кредит) Скачать

Группа ОП Код ОП Название ОП Пререквизиты Программа вступительных экзаменов
D072 Менеджмент және басқару 8D04106 Бизнес-аналитика (DBA) Бизнес зерттеулер (3 кредит), Strat Management (3 кредит) Скачать
D072 Менеджмент және басқару 8D04102 Білім берудегі менеджмент Экономикалық теория (жоғары курс) (3 кредит) Менеджмент (3 кредит) Скачать
D070 Экономика 8D04101 Өнеркәсіп экономикасы Микроэкономика (жоғары курс) (3 кредит) Бизнес экономикасы (жоғары курс) (3 кредит) Скачать
D072 Менеджмент және басқару 8D04104 Менеджмент Экономикалық теория (жоғары курс) (3 кредит) Басқару (3 кредит) Скачать

Группа ОП Код ОП Название ОП Пререквизиты Программа вступительных экзаменов
Халықаралық қатынастар 8D03101 Халықаралық қатынастар Халықаралық қатынастарды зерттеу әдістері (3 кр.); Көпжақты дипломатия(3 кр.)
Тарих және археология 8D02201 Тарих Деректану және тарихнаманың өзекті мәселелері (3 кр.); Қазақстанның ежелгі және ортағасырлық тарихының өзекті мәселелері (3 кр.)

Группа ОП Код ОП Название ОП Пререквизиты Программа вступительных экзаменов
D087 Қорғау технологиясы және қоршаған орта 8D05201 Экология және табиғатты пайдалану Қоршаған ортаны және биоәртүрлілікті сақтау (3 кредит) Табиғатты пайдалану негіздері (3 кредит) Скачать
D087 Қорғау технологиясы және қоршаған орта 8D05203 Биоэкология Қоршаған ортаны және биоәртүрлілікті сақтау (3 кредит) Табиғатты пайдалану негіздері (3 кредит) Скачать

Группа ОП Код ОП Название ОП Пререквизиты Программа вступительных экзаменов