Бизнес-аналитика (DBA)

Білім беру бағдарламасының тобы және коды:

D072 Менеджмент және басқару

Білім беру бағдарламасының коды және атауы:

8D04106 Бизнес-аналитика (DBA)

Оқу мерзімі: 3

Оқу құны: 1400000

Берілетін дәреже: Доктор бизнес администрирования, DBA

Практикалық тәжірибесі бар және өз компанияларында бизнесті басқарудың заманауи тұжырымдамалары мен модельдерін іске асыру үшін қолданбалы талдамалық зерттеулер жүргізе алатын басқарушы кадрларды, жоғары буын менеджерлерін даярлау.

Зерттеу әдістері және әдіснамасы, Бизнес аналитика, Заманауи бизнес технологиялары және менеджмент құралдары, Зерттеуді жобалау және жоспарлау, Зерттеудің сандық және сапалық әдістері, Іскери этика және құндылықтар, Қазіргі заманғы көшбасшының кәсіби шеберлігі мен құзыреттілігі, Таланттарды басқару, Ұйымдастырушылық тәртіп және көшбасшылық.

ғалымдар, менеджерлер, зерттеушілер, ғалымдар, бизнес-аналитика саласындағы сарапшылар.
Каталог дисциплин