Биоэкология

Білім беру бағдарламасының тобы және коды:

D087 Қорғау технологиясы және қоршаған орта

Білім беру бағдарламасының коды және атауы:

8D05203 Биоэкология

Оқу мерзімі: 3

Оқу құны: 1400000

Берілетін дәреже:

"8D05203 Биоэкология" білім беру бағдарламасы бойынша философия докторларын (PhD) дайындау және білім беру және ғылыми-зерттеу ұйымдарында биоэкология және табиғатты пайдалану саласында өзіндік зерттеу және педагогикалық қызметке дайындықты қамтамасыз ету.

Заманауи табиғат пайдалану жағдайында өсімдіктер жамылғысын бағалау
Палеобиология, Биоиндикация және биомониторинг негіздері, Биоэкология мәселелерін шешуде ГАЖ қолдану

биоэколог, эколог-табиғат пайдаланушы; ғылыми-зерттеу институттары мен ұйымдардың қызметкері; мамандандырылған Білім беру мекемелерінің оқытушысы (колледждер, ЖОО және т. б.), PhD докторлары үшін Экология, табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша үкіметтік аппаратта жұмыс істеуге мүмкіндік бар.

Каталог дисциплин