Менеджмент

Білім беру бағдарламасының тобы және коды:

D072 Менеджмент және басқару

Білім беру бағдарламасының коды және атауы:

8D04104 Менеджмент

Оқу мерзімі: 3

Оқу құны: 1700000

Берілетін дәреже: Доктор философии по специальности Менеджмент, PhD

Стратегиялық басқару саласында құзыреттілігі мен мәдениетінің жоғары деңгейімен, оларды ғылыми және кәсіби қызметте іске асыру дағдыларымен бәсекеге қабілетті ғылыми-педагогикалық кадрлар даярлау.

Академиялық жазу, Ғылыми зерттеу әдістері, Жаһандық экономикадағы менеджменттің дамуы, Инновациялық маркетинг, Қазіргі менеджменттегі инновациялық технологиялар, Сандық экономикадағы бизнес-процестерді басқару.

ғалымдар, менеджерлер, зерттеушілер, ғалымдар, менеджмент саласындағы сарапшылар.
Каталог дисциплин