Өнеркәсіп экономикасы

Білім беру бағдарламасының тобы және коды:

D070 Экономика

Білім беру бағдарламасының коды және атауы:

8D04101 Өнеркәсіп экономикасы

Оқу мерзімі: 3

Оқу құны: 1700000

Берілетін дәреже: Доктор философии по специальности Экономика промышленности, PhD

Алған білімдерін практикалық, ғылыми және білім беру қызметінде қолдануға қабілетті, өнеркәсіп саласындағы, институционалдық экономика және өнеркәсіптік саясат саласындағы іргелі және қолданбалы экономика бойынша білімі бар Өнеркәсіп экономикасы бойынша PhD даярлау.

Академиялық жазу, Ғылыми зерттеу әдістері, Өнеркәсіпті, оның салалары мен кәсіпорындарын жаһандық бәсекеге қабілетті ортада қайта құру және жаңғырту, Өнеркәсіптің, оның салалары мен кәсіпорындарының экономикалық зерттеулеріне арналған әдістеме, Қазіргі заманғы индустриалды саясат теориясы мен практикасы, Өнеркәсіпте пайдаланылатын заманауи бизнес-модельдер.

ғалымдар, басшылар, зерттеушілер, ғалымдар, Өнеркәсіп экономикасы саласындағы сарапшылар.
Каталог дисциплин