Химия

Білім беру бағдарламасының тобы және коды:

В012 Химия пәні мұғалімдерін дайындау

Білім беру бағдарламасының коды және атауы:

6В01503 Химия

Оқу мерзімі: 4

Оқу құны: 600000

Берілетін дәреже: «6B01503 - Химия» білім беру бағдарламасы бойынша білім беру бакалавры

Білім беру мекемелерінің әр түрлі типтеріндегі оқу-тәрбие процесінде химия бойынша білімді, іскерлікті және дағдыларды толық жүзеге асыруға қабілетті, заманауи ақпараттық технологияларды меңгерген, басқарушылық және тілдік құзыреттілікке және жүйелі дүниетанымға ие білім беру бакалаврын дайындау. Еңбек нарығы мен жұмыс берушілердің сұраныстарына сәйкес химия өнеркәсібі саласындағы студенттердің кәсіби құзыреттерін қалыптастыру.

Білім берудегі SMART-технологиялар


Қашықтықтан оқыту технологиялары


Білім: жаһандық көзқарас


Көшбасшылық


Құрылыс материалдарын химиялық талдау


Жасыл химия негіздері


Экологиялық химия


Тұрмыстық химия тауарларының химиялық сараптамасы


Эмоционалды интеллект


Шешендік өнер


Тамақ өнімдерінің химиялық сараптамасы


Радиациялық химия және радиациялық қауіпсіздік


Білім берудегі Менеджмент


Жобалық менеджмент

- Орта және кәсіптік білім беру мекемелерінде химия пәнінің мұғалімі және оқытушысы; 

-химик маман ретінде аналитикалық орталықтарда, химиялық процестермен байланысты өнеркәсіптік кәсіпорындарда, мекемелер мен ұйымдарында, ғылыми-зерттеу институттарында, әртүрлі заттардың, қоршаған орта объектілері және тағамның химиялық сараптамасы және экологиялық қауіпсіздігімен айналысатын ұйымдар мен мекемелерде;

- химик-лаборант, әр санаттағы ғылыми қызметкер ретінде ЖОО кафедраларында, өнеркәсіптік кәсіпорындардың лабораторияларында, қоршаған орта нысандарының сапасын және тағамның сапасын бақылау бойынша лабораторияларда, химиялық сараптама жасайтын лабораторияларда, академиялық және салалық ғылыми-зерттеу институттары мен мекемелерінде.


Каталог дисциплин