2022–2026 оқу жылына күндізгі оқу нысаны бойынша жоғары білімі бар мамандарды даярлауға Нұр-Сұлтан қаласы жергілікті атқарушы органының мемлекеттік білім беру гранты бойынша үміткерлердің тізімі

Tue, Aug 23, 2022, 11:54 AM