Ақпараттық жүйе және технологиялар

Білім беру бағдарламасының тобы және коды:

В057 Ақпараттық технологиялар

Білім беру бағдарламасының коды және атауы:

6В06102 Ақпараттық жүйе және технологиялар

Оқу мерзімі: 4

Оқу құны: 695000

Берілетін дәреже: «6В06102 Ақпараттық жүйелер және технологиялар» білім беру бағдарламасы бойынша техника ғылымдарының бакалавры

Ақпараттық жүйелерді жобалауға және әзірлеуге, бағдарламалауға, бағдарламалық жасақтаманы, веб-жүйелерді, электрондық қызметтерді орнату және басқаруға, компьютерлік желілерді басқаруға, бизнес қажеттіліктерін талдау және IT шешімдерін ұсынуға қабілетті жоғары білікті және сұранысқа ие еңбек нарығында талап етілетін бәсекеге қабілетті IT-мамандарды даярлау.

Мәліметтер қорын басқару жүйелері

Ақпараттық процестер мен жүйелер теориясы

Бағдарламалау технологиясы

Корпоративтік ақпараттық жүйелердегі операциялық міндеттерді шешуді автоматтандыру

Ақпараттық жүйелердегі басқару

Интерфейстерді жобалау және әзірлеу

Корпоративтік ақпараттық жүйелер

Ақпараттық жүйелердің сенімділігі және ақауларға төзімділігі

Басқару теориясының негіздері

Java программалау тілінің негіздері

РНР программалау тілінің негіздері

Қолданбалы іскерлік интеллект

Ақпараттық жүйелерді қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету

Клиент-сервер қосымшаларын жобалау

Желілік қолданбаларды әзірлеу

WEB қолданбаларын әзірлеу

Жүйелік талдау және шешімдер теориясы

Құрылымдар және мәліметтерді өңдеу алгоритмдері

Ақпарат теориясы

Ақпаратты өңдеу технологиялары

Ақпараттық жүйелерді басқару және басқару

Ақпараттық бизнесті басқару

АТ инфрақұрылымын басқару

Ақпараттық жүйелердің жұмысы

Корпоративтік ақпараттық жүйелердегі сұрау тілдері

Ақпаратты зиянды бағдарламалық қамтамасыз етуден қорғау

Ақпараттық жүйелердің құралдары

Деректерді өндіру

Инфокоммуникациялық жүйелер және желілер

Ақпараттық жүйелер мен технологияларды жобалаудың әдістері мен құралдары

Операциялық жүйелер

Ақпараттық жүйелерді стандарттау, сертификаттау және жобаларды басқару

бизнес модельдеу

Электрондық құжат айналымының ақпараттық жүйелері

Бағдарламалық қамтамасыз етуді тестілеу негіздері

Ақпараттық бизнес және ақпараттық жүйелер экономикасы

  • Бағдарламалық жасақтама сәулетшісі;

  • Бағдарламалық жасақтама әзірлеушісі;

  • Инженер-конструктор; 

  • ИТ-дизайнері;

  • Жүйелік әкімші;

  • АЖ әкімшісі;

  • Жоба менеджері;

  • Мамандандырылған білім беру мекемелерінің оқытушысы (колледждер, ЖОО және т. б.) 

Каталог дисциплин