Музыкалық білім беру

Білім беру бағдарламасының тобы және коды:

B006 Музыка пәні мұғалімін дайындау

Білім беру бағдарламасының коды және атауы:

6B011401 Музыкалық білім беру

Оқу мерзімі: 4

Оқу құны: 850000

Берілетін дәреже: 6В01401 - Музыкалық білім беру» білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры

Кәсіби қызметте музыкалық, психологиялық-педагогикалық пәндерді тереңдетіп оқыту негізінде қажетті құзыреттілігі қалыптасқан, фундаменталдық, тәрбиелік, әдістемелік, зерттеу дайындығы бар түлектерді даярлау.

Хор дирижері және хор практикумы (2,3)


Қазақ музыкасының тарихы


Электрондық музыкалық аспаптарда ойнау негіздері


Синтезатордағы ойын негіздері


Хор әні


Вокалдық сынып


Балабақшадағы музыкалық тәрбиенің теориясы мен әдістемесі


Музыкалық білім беру теориясы мен әдістемесі


Музыкалық білім беруде ақпараттық технологияларды қолдану әдістемесі


Музыкалық білім беру жүйесіне ақпараттық-коммуникациялық технологияларды енгізу технологиясы


Музыка бойынша сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру


Мәдени-демалыс қызметін ұйымдастыру

Мамандандырылған оқу орындарының оқытушысы (гимназия, лицей, колледж және т.б.),  Қосымша білім беру мекемесінің оқытушысы, маманы;

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында және мәдени-ағартушылық типтегі ұйымдарда оқытушы.


Каталог дисциплин