Ағылшын тілі және бастауыш сынып мұғалімі

Білім беру бағдарламасының тобы және коды:

В018 Шетел тілі мұғалімдерін даярлау

Білім беру бағдарламасының коды және атауы:

6B01709 Ағылшын тілі және бастауыш сынып мұғалімі

Оқу мерзімі: 4

Оқу құны: 660000

Берілетін дәреже:

Ағылшын тілін оқыту және бастауыш білім беру саласында әдістемелік дайындығы мен педагогикалық мәдениеті жоғары, жан-жақты дамыған бәсекеге қабілетті маман дайындау.

Практикалық ағылшын тілі (2-1)


Қашықтықтан білім беру технологиялары 


Көшбасшылық


Аударма теориясы мен практикасы


Мектепке дейінгі және мектептегі білім берудің сабақтастығы


Ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру


Балалардың сөйлеуін дамытудың интерактивті технологиялары (ағылшын тілінде)


Ағылшын тілі сабақтарында коммуникативті оқыту технологиясы


Білім берудегі Менеджмент


Педагогикалық жобалау технологиялары


Көптілділік жағдайында балаларды мектепке дайындау


Дарынды балалармен жұмыс


Олимпиадалық міндеттерді шешу


Балаларды мектепке дайындау әдістемесі

Бітіруші кәсіби қызметін келесі бағыттарда жүзеге асыра алады:

- ағылшын тілі және бастауыш сынып мұғалімі;

- оқу меңгерушісі;

- білім департаментінде және педагог кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау институтында әдіскер;

- білім беру орталығының жетекшісі және оқытушысы.


Каталог дисциплин