Әлеуметтік кәсіпкерлік

Білім беру бағдарламасының тобы және коды:

M070 Экономика

Білім беру бағдарламасының коды және атауы:

7M04104 Әлеуметтік кәсіпкерлік

Оқу мерзімі: научно- педагогическая - 2 года

Оқу құны: 590 000

Берілетін дәреже: Магистр

Бағдарлама әлеуметтік мәселелерді шешуге, жұмыс істеудің құқықтық негіздеріне, әлеуметтік инновацияларды қоғам проблемаларын шешу құралдарының бірі ретінде дамытуға, әлеуметтік - кәсіпкерлік жобаларды әзірлеу мен басқарудың практикалық дағдыларын алуға бағытталған кәсіпкерлік қызмет туралы білім алуға бағытталған.

Бухгалтерлік есеп және салық салу, Әлеуметтік кәсіпкерлікке кіріспе, Мемлекеттік-жеке меншік серіктестік негіздері, Ғылыми зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру, Көшбасшылық, Волонтерлік қозғалысын ұйымдастыру, Насихаттау және әлеуметтік өзгерістер, Өзгерістер теориясы, Қаржылық жоспарлау және субсидиялар, Кәсіпкерлерге арналған қаржы.

Қоғамдық бірлестіктің басшысы, коммерциялық емес ұйымның басшысы, әлеуметтік шеберхананың жетекшісі, әлеуметтік жобалар менеджері.
Каталог дисциплин