Халықаралық қатынастар

Білім беру бағдарламасының тобы және коды:

D064 Халықаралық қатынастар

Білім беру бағдарламасының коды және атауы:

8D03101 Халықаралық қатынастар

Оқу мерзімі: 3

Оқу құны: 1400000

Берілетін дәреже:

Каталог дисциплин