Master of Arts in Teaching English as a second language

Білім беру бағдарламасының тобы және коды:

M019 Шетел тілі мұғалімдерін дайындау

Білім беру бағдарламасының коды және атауы:

7М01703 Master of Arts in Teaching English as a second language

Оқу мерзімі:

Оқу құны: 1-й год -1500000, 2-й год 700000

Берілетін дәреже:

Каталог дисциплин