Қазақ тілі мен әдебиеті

Білім беру бағдарламасының тобы және коды:

В016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Білім беру бағдарламасының коды және атауы:

6B01707 Қазақ тілі мен әдебиеті

Оқу мерзімі: 4, 3 (На базе ТИПО)

Оқу құны: 600000

Берілетін дәреже:

Қазақ тілі мен әдебиеті бойынша коммуникативті, интеллектуалды, жоғары азаматтық жауапкершілігі бар, педагогикалық қызметте әлеуметтік мәнді міндеттерді заманауи ғылыми-практикалық деңгейде шығармашылықпен шешуге қабілетті жоғары білікті маман даярлау.

Қашықтықтан оқыту технологиялары


Көркем мәтінді лингвистикалық талдау негіздері 


Білім: жаһандық көзқарас


Көшбасшылық


Эмоционалды интеллект


Шешендік өнер


Көркем мәтінді әдеби талдау негіздері


Қазіргі қазақ тіліндегі жай сөйлем синтаксисі


Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ әдебиеті


Қазіргі қазақ тілінің стилистикасы мен тіл мәдениеті


Білім берудегі Менеджмент


Жобалық менеджмент


Қазіргі әдеби процесс және жаңашыл дәстүр


Қазіргі қазақ тіліндегі құрамдас сөйлем синтаксисі

Қазақ тілі мен әдебиеті мүғалімі, тәрбиеші, ғылыми қызметкер, редактор, корректор, әдеби кеңесші, іс-қағаздарын жүргізуші, аудармашы.

Каталог дисциплин